Ἐκβιασμοὶ ἀτλαντικῶν κύκλων

Τοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων, χωρὶς νὰ τοὺς κατονομάσει, καὶ τῶν ἐπιχωρίων ὑποτακτικῶν τους κατήγγειλε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀπ’ τὴν περιφερειακὴ συνδιάσκεψη τῆς Νέας Δημοκρατίας στὸ Ἡράκλειο∙ «δὲν ὑπάρχουν συστάσεις τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας», ἀπάντησε στὰ ὅσα δηλώνουν κάποιοι καὶ ὅσα γράφονται, διότι συμφωνία δὲν ὑπάρχει ἀκόμη καὶ οὔτε γνωρίζουμε ποιὰ καὶ πῶς θὰ ὑπάρξει, οὔτε ποιοὶ θὰ τὴν ψηφίσουν, οὔτε ποιοὶ θὰ τὴν ἐφαρμόσουν. «Λευκὴ ἐπιταγὴ δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ δώσει αὐτὴ ἡ παράταξη», ὑπογράμμισε∙ ἐννοοῦσε ὅσους βυσσοδομοῦν, καλυπτόμενοι στὶς γραμμές της, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν στήριξη τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀντιευρωπαϊκῶν σκοπῶν τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων. Εἶναι γνωστὰ τὰ παιχνίδια τους…