Στήριξη Εὐρωπαίων διανοητῶν

Τὴν παρέμβασή τους ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἔκαναν 19 Εὐρωπαῖοι διανοούμενοι, κυρίως Γάλλοι καὶ Γερμανοί, μὲ κείμενό τους στὸν τύπο, μὲ τὸ ὁποῖοι ζητοῦν ἡ Εὐρώπη νὰ δείξει τὴν ἀλληλεγγύη της πρὸς τὴν χώρα μας καὶ νὰ μὴν τὴν ἀφήσει νὰ ἐγκαταλείψει τὸ εὐρώ∙ στὸ κείμενο ὑπογραμμίζεται, μὲ ἔμφαση, ὅτι θὰ πρέπει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ προχωρήσει ταχύτατα στὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν ἐξυγίανση τῶν δημοσιονομικῶν της, ὥστε νὰ καταλάβει τὴν πρέπουσα θέση της στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια. Τὸ κείμενο εἶναι πολὺ καλὰ ζυγισμένο καὶ ἀποφεύγει τὴν ἀναφορὰ στὴν σημερινὴ κυβέρνηση, καὶ πολὺ περισσότερο στὴν ἰδεολογία της καὶ στὶς ἐξαγγελίες τοῦ προέδρου της, ἀλλὰ ἐπιμένει στὴν ἀνάγκη συμπαραστάσεως πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό∙ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀναγνωρίζουν ὅτι δὲν εὐθύνεται ἕνας λαὸς γιὰ τὴν ψῆφο του καὶ μάλιστα ὁριακή, ὅταν ἡ ἡγεσία του ἔχει κερδίσει τὴν πλειοψηφία μὲ ἀπατηλὰ συνθήματα.