Χαλιφάτο, ἐγρήγορση διεθνῶς

Σὲ ἐγρήγορση βρίσκεται ἡ διεθνὴς κοινότης, μετὰ τὶς νίκες τοῦ χαλιφάτου στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπονόμευση τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας∙ ἡ κυβέρνηση τῆς Βαγδάτης ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ ἀνακαταλάβει τὸ Ραμπατὶ καὶ ὅτι ἐπέτυχαν οἱ δυνάμεις της τὴν διείσδυση στὰ περίχωρα τῆς πόλεως, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὸ ἀξιόμαχο τοῦ στρατοῦ τους, ὅταν μάλιστα οἱ ἐπαναστατικοὶ φρουροὶ τοῦ Ἰρὰν σηκώνουν τὸ μεγάλο βάρος τοῦ πολέμου. Στὴν Συρία οἱ Τζαχαντιστὲς φέρονται νὰ ἔχουν ἐκτελέσει τετρακόσια ἄτομα στὴν Παλμύρα, κυρίως γυναικόπαιδα, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἑτοιμάζει τὴν ἀντεπίθεσή της καὶ ἡ Χεζμπολλὰλ τοῦ Λιβάνου διαβεβαίωσε ὅτι βοηθάει τὴν Δαμασκό. Στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐπιδιώκουν τὴν διάσπαση τῆς χώρας σὲ πέντε κράτη, καὶ αὐτὸ ἀνησυχεῖ περισσότερο τοὺς Δυτικούς∙ τοὺς ὑποκινοῦν Σιίτες στὸ αὐταρχικὸ βασίλειο ποὺ κινοῦνται κυρίως ἀπ’ τὴν Τεχεράνη. Ὁ θρησκευτικὸς πόλεμος βρίσκεται στὴν ἀποκορύφωσή του