Ὁλοκλήρωση ἀξιολογήσεως

Οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως φαίνεται ὅτι προχωροῦν ἐντατικά, μετὰ τὴν ἀπειλὴ τῆς χρεωκοπίας, ἐὰν δὲν πληρωθοῦν τὰ χρέη μας∙ ὁ Ναπολέοντίσκος ἀνέλαβε προσωπικὰ τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς ὑποχωρήσεις στὰ δημοσιονομικὰ καὶ στὸ ἀσφαλιστικό, ἀλλὰ καὶ τῆς ρήξεως στὸ κόμμα του, ἐνῶ οἱ ἑταῖροι δέχονται νὰ ἐγκρίνουν γρήγορα τὴν ἐκταμίευση τῶν δόσεων. Οἱ περιπλανήσεις γιὰ πολιτικὴ λύση ἀναγνωρίζεται ὅτι ἔχουν προκαλέσει μεγάλο κακό, στὴν ἀξιοπιστία τῆς χώρας, καθὼς κανεὶς δὲν μᾶς παίρνει στὰ σοβαρά, ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερο στὴν οἰκονομία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἔκρηξη τῶν ἀντιδράσεων στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν μαζικὴ φυγὴ τῶν ψηφοφόρων του∙ ἡ διεθνὴς συγκυρία δὲν ἐπιτρέπει παιχνίδια στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, μὲ τὸν ἰσλαμικὸ κίνδυνο χειροπιαστό, καὶ τὴν ἀνάγκη συμπαρατάξεως ὅλων ἀπέναντί του δεδομένη. Ἀκόμη καὶ οἱ καθοδηγητές του ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι τοῦ παραγγέλλουν νὰ συμβιβασθεῖ τὸ ταχύτερο, διότι αὔριο θὰ εἶναι πλέον πολὺ ἀργά.