Αὐτονόμηση τῆς ὑστερικῆς

Ἡ ὑστερικὴ τῆς Βουλῆς αὐτονομήθηκε πλήρως ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ κινεῖ κανονικὰ τοὺς μηχανισμούς της γιὰ ἀνεξάρτητη πολιτικὴ ἐμφάνιση ἀπέναντί του∙ ἔτσι στὴν προχθεσινὴ μαραθώνια ἐξέταση στὴν Ἐπιτροπὴ Θεσμῶν καὶ Διαφάνειας τῆς Βουλῆς ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς ΕΡΤ ἐγκρίθηκε μὲ σχετικὴ πλειοψηφία καὶ πῆρε ἑπτὰ ψήφους, ἔναντι πέντε κατὰ καὶ τριῶν ἀποχῆς. Ἡ πρόεδρος τοῦ σώματος ἀπεῖχε, ἐνῶ ἦρθε σὲ προκλητικὴ σύγκρουση μὲ τὸν πρῶτο ἀντιπρόεδρό της, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε βασανιστικὴ ἀνάκριση τὴν ἐξαντλητικὴ διαδικασία∙ ὁ ἀντατροπόλεμος ἄρχισε στὴν κυβερνητικὴ παράταξη καὶ ἡ ὑστερικὴ ὀργανώνει τὴν προσωπικὴ παρουσία της. Στὴν ἔγκριση τῆς συμφωνίας μὲ τὴν τρόϊκα μᾶλλον ἀκολουθοῦν τὰ περισσότερα∙ στόχος της εἶναι νὰ παρουσιασθεῖ ὡς ἀντιμνημονιακή.