Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης καὶ τοῦ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,0925 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε τὸ ἴδιο στὰ 133,7850 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν χρυσός, 1190, καὶ πετρέλαιο, 65,18. Ἡ ἄνοδος στὴν Κίνα ὀφείλεται στὴν ἀναμενόμενη ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεως, μὲ τὸ τεράστιο πρόγραμμα ἔργων ὑποδομῆς στὶς δυτικὲς ἐπαρχίες, κυρίως σὲ σιδηροδρόμους καὶ ὁδικὰ δίκτυα, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεγάλων ἐπενδύσεων στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, ποὺ ἔχουν ὑπογραφεῖ κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ της σὲ τέσσερες χῶρες της. Στὴ σημερινὴ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὴ Δρέσδη θὰ συζητηθοῦν τὰ σοβαρὰ διεθνῆ οἰκονομικὰ προβλήματα, καὶ κυρίως ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ οἱ διαπραγματεύσεις τῆς Ἑλλάδος μὲ τοὺς δανειστές της∙ ὅλοι εὔχονται ἀποφυγὴ τῆς ἐξόδου μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων γιὰ ὁλοκλήρωσή τους.