Πολωνία, ἐκλογὴ ἀκροδεξιοῦ

Ὁ Ἀντρέι Ντούντα ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Πολωνίας, μὲ 53%, ἔναντι 47% τοῦ σημερινοῦ προέδρου∙ ὁ ἐκλεγεὶς ἦταν ὑποψήφιος τοῦ ἐθνικιστικοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος τῶν διδύμων ἀδελφῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας τους ὡς πρόεδρος ἀπέθανε κατὰ τὴν πτώση τοῦ ἐπισήμου ἀεροσκάφους στὴν Λευκορωσία πρὸ πενταετίας. Ἡ ἐκλογὴ θεωρεῖται ὡς προοίμιο νίκης τοῦ κόμματός του στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τοῦ Φθινοπώρου καὶ στροφὴ τῆς χώρας σὲ ἀντιρωσικὴ καὶ ἐμμέσως ἀντιευρωπαϊκὴ πολιτική∙ ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου εἶναι ὁ προηγούμενος πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, ἀλλὰ ἡ διάδοχός του φαίνεται ὅτι δὲν πείθει καὶ πολύ, παρὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Οἱ Πολωνοὶ θυμοῦνται τὰ σκληρὰ προηγούμενα χρόνια τῆς ὑφέσεως∙ στὸ οὐκρανικὸ ἀναμένεται σκλήρυνση τῆς στάσεως τῆς Βαρσοβίας, ἂν καὶ δὲν θεωρεῖται εὔκολη ὑπόθεση.