Στελέχη ΣΥΡΙΖΑ στὸ δουλεμπόριο μεταναστῶν

Στὸ εἰσαγγελέα βρίσκονται τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν συνεργασία ἀνωτάτων ἀξιωματικῶν τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοῦ Λιμενικοῦ μὲ δουλεμπόρους καὶ κομματικὰ στελέχη τοῦ ΣΤΡΙΖΑ σὲ καίριες θέσεις∙ ὑποψήφιος τῆς Β’ Ἀθηνῶν εἶναι μεταξὺ τῶν κατηγορουμένων, καθὼς ὑπάρχουν καταθέσεις ὅτι διαβεβαίωνε τοὺς συνεργάτες του, ὅτι θὰ διώξει τὸν ὑπουργὸ Δημοσίας Τάξεως. Οἱ ἀποκαλύψεις προβλήθηκαν ἐλάχιστα ἀπ’ τὴν διαπλοκή, ἐνῶ εἶναι γνωστὲς οἱ συγκρούσεις τοῦ ὑπουργοῦ μὲ συναδέλφους του στὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν καταστροφέων τῶν Ἐξαρχείων∙ φαίνεται ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ ἀποφάσισαν τὴν ἐκκαθάριση τοῦ κυκλώματος, ὅπως ἔκαναν καὶ μὲ τοὺς καταχραστὲς τοῦ ποδοσφαίρου στὴν Ἑλβετία, ὅπου μεταξὺ τῶν ἑπτὰ συλληφθέντων εἶναι ὡς μαϊντανὸς καὶ ἕνας Ἕλληνας. Ἔρχονται καταλυτικὲς ἐπιπτώσεις σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.