Ἀπόδοση πιέσεων Ἀμερικανῶν

Οἱ ἀμερικανικὲς πιέσεις ἀπέδωσαν καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, μετὰ τὸ τηλεφώνημα μὲ τὸν Τζὰκ Λιοῦ, δήλωσε ὅτι, βρισκόμαστε στὴν τελικὴ εὐθεῖα γιὰ τὴν συμφωνία καὶ ὅτι χρειάζεται, «ψυχραιμία καὶ ἀποφασιστικότης»∙ τὰ τελευταῖα ἀφοροῦν τοὺς κομματικούς του, ἀποδεικνύοντας ὅτι αὐτοὺς φοβᾶται περισσότερο, ἀλλὰ διαβεβαίωσε ὅτι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα ρευστότητος στὶς τράπεζες καὶ ὅτι διαψεύδονται οἱ Κασσάνδρες, ὅπως καὶ ὅτι δὲν συμφωνοῦν μαζί τους οἱ τρεῖς δανειστές μας. Ἡ κυβέρνηση ὑποχώρησε σὲ ὅλα καὶ τρέχει νὰ προλάβει τὸν χρόνο, γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῶν δόσεων καὶ τὴν πληρωμὴ τῶν ὁμολόγων, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ ἀνακοίνωση τῶν ὅρων τῆς συμφωνίας, οἱ ὁποῖοι καθορίζουν τὶς ἐξελίξεις∙ ἡ τελικὴ σύσκεψη στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κουρεμένος ἔχει τὴν ὑποστήριξη τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ δὲν ἔχει κἂν ἀνάγκη τοῦ προέδρου του, παρὰ τὶς συγκρούσεις μεταξύ τους ἀπὸ πολὺ καιρό. Αὐτὸ γίνεται τὸ δεύτερο ἐνδοκυβερνητικὸ μέτωπο.