Ἐσωκομματικὰ στὴν κορυφὴ

Τὰ ἐσωκομματικὰ τίθενται στὴν κορυφὴ τῶν κυβερνητικῶν προβλημάτων, καθὼς ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπέδειξε ὅτι ἔχει ξεχάσει τὶς κόκκινες γραμμές, τρεῖς μέρες μόνο μετὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπου στὴν πράξη ἦταν μειοψηφία, ἀλλὰ καὶ ἀπέδειξε ὅτι δὲν ἔχει καμμία ἐπαφὴ μὲ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, διαβεβαιώνοντας ὅτι, «δὲν ὑπάρχει πρόβλημα ρευστότητος στὶς τράπεζες». Τὰ δύο ἀνοικτὰ μέτωπα, μὲ τοὺς ἀριστεροὺς στὸ κόμμα του καὶ μὲ τοὺς παραγωγικοὺς φορεῖς, ἐπιδεινώνονται μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις τους∙ ὁπωσδήποτε ἡ ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας σημαίνει ὅτι ἡ χώρα ἀποφεύγει τὰ χειρότερα, ἀλλὰ ἀπομένουν τὰ ἐρωτήματα: θὰ τὴν ψηφίσουν οἱ κυβερνητικοὶ βουλευτές; ἤδη καμιὰ δεκαπενταριὰ ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν δηλώσει ὅτι δὲν θὰ ψηφίσουν νέα μέτρα καὶ οἱ φόροι ποὺ ἔρχονται θεωροῦνται δυσβάστακτοι. Ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐφαρμόσει τὴν συμφωνία ἡ κυβέρνηση; ἐπὶ τετράμηνο ἀπέδειξε ὅτι δὲν πατάει χῶμα ἑλληνικό. Πῶς θὰ ἐλέγξει τὰ κομματόσκυλα;