Σαρκασμὸς πολλῶν Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν πάρει πλέον στὸ ψιλὸ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς ὑπουργούς του, μὲ τὴν ἀποδεδειγμένη ἀσχετοσύνη τους τόσο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ὅσο καὶ γιὰ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς κανονισμούς∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ εἰρωνικὸ χαμόγελο τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὅταν ἀναφέρεται στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὸ περιφρονητικὸ γιὰ τὸν κουρεμένο. Ἡ καταστροφὴ ποὺ προκάλεσαν μέσα σὲ τέσσερες μῆνες εἶναι πρωτοφανής∙ ἔχουν σταματήσει ὅλες τὶς ξένες ἐπενδύσεις καὶ ἔχουν προκαλέσει μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων, ἐνῶ μαζεύουν καὶ τὶς πενταροδεκάρες ἀπ’ τοὺς ὀργανισμούς. Ἡ Κύπρος ἔχει εἰσπράξει δύο δις εὐρὼ ἀπ’ τὶς μικροεπενδύσεις ξένων, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ὑπηκοότητά της, στὸ τελευταῖο ἑξάμηνο τὰ περισσότερα∙ ἐμεῖς τοὺς κυνηγᾶμε τοὺς Κινέζους καὶ ἄλλους ἐπενδυτές.