Σχεδιασμὸς γιὰ Εὐρωζώνη

Τὴν ἐπεξεργασία τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν διεύρυνση τῆς συνοχῆς της καὶ τὴν διασφάλιση τῆς πολιτικῆς της ἑνότητος, θὰ συζητήσουν τὴν Δευτέρα στὸ Βερολίνο οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ, Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Ζὰν Κλὼν Γιοῦνκερ∙ ἡ συνάντηση γίνεται, διότι προετοιμάζονται οἱ νέοι θεσμοὶ μετὰ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τῶν δημοσιονομικῶν της, ὥστε νὰ ἐμπεδωθεῖ ἡ ἀλληλεγγύη στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς. Θὰ προηγηθοῦν σήμερα καὶ αὔριο οἱ συναντήσεις τους μὲ τὸν Βρεταννὸ πρωθυπουργό, στὸν ὁποῖο ἡ ἀπάντηση εἶναι δεδομένη, ἡ ἑνιαία Εὐρώπη ἐκφράζεται στὸ εὐρώ∙ ὅποιος μένει ἐκτός, αὐτομάτως ἐκπίπτει σὲ δεύτερη κατηγορία. Ἤδη Ἰρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ἱσπανία καὶ Ἰταλία ἐξέρχονται ἀπ’ τὴν μακροχρόνια κρίση, ἐνῶ καὶ ἡ Γαλλία ἀκολουθεῖ ἔστω καὶ μὲ ἀργὰ βήματα∙ ἀπομένει μόνο ἡ χώρα μας, ἐξ αἰτίας τῆς δειλίας καὶ ἀλαζονείας τοῦ Ναπολεοντίσκου. Πιστεύουν ὅμως ὅτι ἐντὸς τῶν ἡμερῶν ἑκὼν ἄκων συμφωνεῖ πλέον ἀναγκαστικὰ στὴν ἀξιολόγηση.