Κρίση σὲ Σινικὴ θάλασσα

Τὸ νέο κρίσιμο διεθνὲς πεδίο ἀναδεικνύεται ἡ Νότιος Σινικὴ θάλασσα, μὲ τὸν ἀνταγωνισμὸ Ἀμερικανῶν καὶ Κινέζων στὸ ἀποκορύφωμα∙ ἡ Κίνα ἔχει προσδιορίσει τὴν θαλάσσια ἀμυντική της γραμμὴ γύρω ἀπὸ πολλὲς ἀκατοίκητες βραχονησίδες καὶ ἔχει φτιάξει σὲ ἀρκετὲς ὀχυρωματικὰ ἔργα. Οἱ γειτονικὲς χῶρες, Φιλιππίνες, Ἰνδονησία, Βιετνὰμ ἀμφισβητοῦν τὰ σύνορα αὐτὰ καὶ ἔχουν τριβὲς μὲ τὸ Πεκῖνο, ἀλλὰ ὄχι σὲ ὀξὺ τόνο∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἀνέλαβε τὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων τους καὶ προανήγγειλε τὴν ἀποστολὴ τοῦ ἑβδόμου στόλου της, γιὰ ναυτικὲς καὶ ἀεροπορικὲς περιπολίες. Οἱ Κινέζοι ἀπάντησαν ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψουν τὴν προσέγγισή τους στὸ προστατευόμενο χῶρο τους καὶ ἔχουν ἀποστείλει ἰσχυρὲς δυνάμεις γύρω του∙ κατὰ τὴν προσέγγιση τῶν δύο δυνάμεων, κυρίως ἀεροσκαφῶν, γεννῶνται τὰ προβλήματα, διότι εὔκολα πολὺ γίνεται τὸ ἀτύχημα. Δύσκολα ὑποχωρεῖ ἕνας ἀπ΄ τοὺς δύο, διότι κρίνεται τὸ γόητρό του στὴν Ἀσία, τὸ παγκόσμιο οἰκονομικὸ κέντρο.