Ὑποχώρηση τοῦ τουρισμοῦ

Ἡ ὑποχώρηση τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος, ἔναντι τῶν κρατήσεων, εἶναι γεγονός, ἀλλὰ οἱ ξενοδόχοι φοβοῦνται πτώση καὶ σὲ πραγματικοὺς ἀριθμούς∙ ἡ συνεχιζόμενη κινδυνολογία γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ χρεωκοπία ὁδηγοῦν πολλὰ πρακτορεῖα στὴν ἐπιβολὴ «τέλους χρεωκοπίας» γιὰ τοὺς πελάτες τους σὲ περίπτωση ἀτυχήματος. Ἤδη ὁ ΣΕΤΕ ἀπηύθυνε ἔκκληση στὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ αὐτὸς δὲν ἀπάντησε, ἐνῶ μόνο τὰ ξενοδοχεῖα πολυτελείας καὶ οἱ κρουαζιέρες δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν ἐπηρεασθεῖ ἀκόμη∙ ὁ κίνδυνος γιὰ ἐπιδείνωση τῆς ὑφέσεως, ἐὰν ὑποχωρήσει καὶ ὁ τουρισμὸς ἀνησυχεῖ περισσότερο τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς, διότι ἤδη εἶναι νεκρὴ ἡ κίνηση τὸ τελευταῖο τρίμηνο. Φαίνεται ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν διαβάζει τὶς ἀναφορὲς τῶν τουριστικῶν παραγόντων, διαφορετικὰ θὰ ἀντιδροῦσε∙ παραμένει ζαλισμένος ἀπ’ τὴν ἀποδοκιμασία του στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή.