Ἐπέτειος ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρώπη

Ἡ 36η ἐπέτειος τῆς ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος στὶς Εὐρωπαϊκὲς Κοινότητες, ὅπως λεγόταν τότε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τιμήθηκε μόνο ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἐσιώπησε∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς δήλωσε, ὅτι χάρις στὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ γινήκαμε τὸ δέκατο μέλος τῶν Κοινοτήτων καὶ διασφαλίσαμε τὴν ἔνταξή μας στὴν μεγάλη εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια, γεγονὸς ποὺ ἀποτέλεσε ἐγγύηση γιὰ τὴν ἐθνική μας ἀσφάλεια καὶ τὴν οἰκονομική μας ἄνοδο. Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, στὴν ὁμιλία του στὴν ὑπογραφὴ τῆς συμβάσεως, ὑπογράμμισε ὅτι, ἡ Ἑλλὰς γίνεται μέλος τῆς Εὐρώπης καὶ ἡ Εὐρώπη μέλος τῆς Ἑλλάδος, διότι, κατὰ τὸν Ἰσοκράτη, «Ἕλληνας καλοῦμε τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας μετέχοντας»∙ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους ὅτι, ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος εἶναι ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός.