Ἐξάπλωση τῆς ἐξαθλιώσεως

Ἡ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση ἐξαπλώνεται μὲ μεγάλη ταχύτητα στὴν χώρα, καθὼς ἡ οἰκονομικὴ κρίση βαθαίνει καὶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα ἔχει ἐπιβληθεῖ πάγωμα πληρωμῶν, μετὰ τὸ ἀντίστοιχο τοῦ δημοσίου∙ ἡ μετάβαση ἀπ’ τὴν ἀνάπτυξη 2% τὸ τέταρτο τρίμηνο πέρυσι σὲ ὕφεση 0,5% τὸ δεύτερο εἶναι ἱστορικὸ ἅλμα καὶ εἶναι ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς κυβερνητικῆς χρεωκοπίας. Οἱ ξενοδόχοι προειδοποιοῦν ὅτι τὰ μεγάλα τουριστικὰ πρακτορεῖα ζητοῦν ρήτρα δραχμῆς γιὰ τὶς κρατήσεις τους, ἐνῶ στὰ μικρότερα οἱ ματαιώσεις αὐξάνονται, ἀλλὰ καὶ δυσφημοῦν τὴν χώρα στὸ ἐξωτερικό, τὰ δημοσιεύματα γιὰ τὶς ὀρδὲς μεταναστῶν στὰ ἀκρητικὰ νησιά μας δίπλα στὶς τουριστικὲς ἀμμουδιές∙ τὰ νοσοκομεῖα ἀντιμετωπίζουν τὶς ἔκτακτες μόνο περιπτώσεις, χάρις στὶς ἡρωικὲς προσπάθειες γιατρῶν καὶ νοσηλευτῶν, ἐνῶ οἱ παροχὲς γιὰ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια χάνονται στὴν συριζαία γραφειοκρατία. Ἡ ἐπιβίωσή μας ὀφείλεται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη, τὴν ὁποία τόσο ἔχουν λοιδορήσει καὶ λοιδοροῦν πρωθυπουργὸς καὶ ὑπουργοί.