Τήρηση ἐξ Ἀμερικῆς ἐντολῶν

Ἡ παράσταση τῆς τελικῆς συμφωνίας μὲ τὴν τρόϊκα ἀπέβλεπε στὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίση καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση, ἀλλὰ καὶ στὴν τήρηση τῶν ἐξ Ἀμερικῆς ἐντολῶν∙ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως θεωρεῖται δεδομένη, διότι δὲν ἔχει τὴν τόλμη ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιχειρεῆσαι τὴν ρήξη καὶ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρώ, ἐνῶ καὶ οἱ ἀριστεροὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἔχουν αὐτὴ τὴν δύναμη. Ἔτσι καθυστερεῖ ὅσο γίνεται καὶ γιὰ ἕναν πρόσθετο λόγο, ὅτι ὀφείλει στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους ἀποκαταστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ κουρεμένου, διότι αὐτὸν ἔχουν ἐπιλέξει ὡς διάδοχό του στὸ νέο φιλοαμερικανικὸ σχῆμα∙ τὸν ἴδιο τὸν ἔχουν ξεγράψει ὁριστικά. Ὑπογράφει, ψηφίζει καὶ παίρνει τὸν δρόμο του…