Καλιφόρνια, μεγάλη ξηρασία

Ἡ ξηρασία στὴν Καλιφόρνια εἶναι ἡ χειρότερη στὴν γνωστὴ ἱστορία της, καθὼς ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια δὲν ἔχει πέσει σταγόνα βροχῆς καὶ τὰ ὑδατικὰ ἀποθέματά της ἔχουν σχεδὸν ἐξαντληθεῖ∙ ὁ κυβερνήτης τῆς πολιτείας ἔχει ἐπιβάλει τὴν μείωση τῆς οἰκιακῆς καὶ δημοσίας καταναλώσεως ὕδατος ἀπὸ 25-36%, ἐνῶ περιορίζεται σημαντικὰ καὶ ἡ ἄρδευση στὶς ἀγροτικές της περιοχές∙ οἱ κῆποι της ξηραίνονται καὶ τὰ λουλούδια τῶν σπιτιῶν ἐπίσης. Οἱ προοπτικὲς εἶναι ἄσχημες, ἐπειδὴ ἕνας μόνιμος ἀντικυκλώνας στὸν Εἰρηνικὸ ἐμποδίζει τὰ ὑγρὰ σύννεφα νὰ φθάσουν στὶς ἀκτές∙ τὸ περίεργο μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ὅτι στὸ Τέξας κατακλυσμιαῖες βροχοπτώσεις προκάλεσαν τὸν θάνατο δεκάδων ἀνθρώπων καὶ βιβλικὲς καταστροφές. Οἱ ἀποστάσεις ὅμως εἶναι πολὺ μεγάλες καὶ δὲν εἶναι εὔκολη ἡ μεταφορὰ τοῦ νεροῦ.