Γαλλογερμανικὸς ἄξων, διασφάλιση συνοχῆς

Τὴν διασφάλιση καὶ ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης εἶχε ἀντικείμενο ἡ χθεσινὴ γαλλογερμανικὴ διάσκεψη κορυφῆς στὸ Βερολίνο μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς∙ τὴν προηγουμένη, Φρανσουὰ Ὁλλάντ Ἀγκέλα Μέρκελ, εἶχαν ἀπορρίψει τὶς βρεταννικὲς προτάσεις γιὰ ἀναθεώρηση τῆς Συνθήκης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καὶ ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν Εὐρωζώνη. Ἤδη ἡ ἀνάπτυξη ἔχει ἀρχίσει καὶ ἀναμένεται ἡ ἐπιτάχυνσή της, παρὰ τὴν ὕφεση στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ πολιτικὸ θεωρεῖται ὡς ἐφαλτήριο γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐπέκταση, ἀλλὰ τὸ ἑλληνικὸ ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἐμπόδιο, ἐνῶ φέρονται ἀποφασισμένοι νὰ στηρίξουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν λαό της, ἀδιαφορώντας πλήρως γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐπιπτώσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας. Παρέχεται ἄλλωστε ἡ συμπαράσταση τῶν Ἀμερικανῶν κερδοσκόπων, ἐνῶ τὸ ἀντίθετο συνέβαινε τὴν προηγούμενη πενταετία.