Ἐσωκομματικὲς ἀκροβασίες

Οἱ ἐσωκομματικὲς ἀκροβασίες τοῦ πρωθυπουργοῦ περισσεύουν, ἀλλὰ ὁδηγοῦν τὴν χώρα στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ, καθὼς ἐξαντλοῦνται τὰ χρονικὰ περιθώρια καὶ τὰ ταμειακὰ διαθέσιμα∙ οἱ προειδοποιήσεις ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ προδιαγράφουν, μὲ ἄκρως σαφῆ τρόπο, τὸ τέλος τῆς ἀνοχῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄβυσσο τῆς χρεωκοπίας. Οἱ διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μὲ ἐντατικὸ ρυθμό, ἀλλὰ χωρὶς δέσμευση ἀπ’ τὴν Ἀθήνα γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὰ δημοσιονομικά∙ οἱ ἀπαιτήσεις ἀνέρχονται ἀπὸ τέσσερα μέχρι ἑπτὰ δις εὐρώ καὶ 2,9 περικοπὲς στὶς συντάξεις∙ ὁ κίνδυνος γιὰ τὴν κυβέρνηση εἶναι ἄμεσος πλέον, διότι αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀντιτιθεμένων στὴν συμφωνία βουλευτῶν. Ἡ θέση τῆς κυβερνήσεως παραμένει μετέωρη, ἐνῶ οἱ διαλυτικὲς τάσεις στὴν παράταξή της ἐκδηλώνονται καθημερινὰ καὶ ἡ διαπλοκὴ ἁπλῶς ξέχασε τὶς δημοσκοπήσεις, εἶναι πολὺ δύσκολη γὰρ ἡ χάλκευσή τους∙ ὁ ἀποχαρακτηρισμὸς ἀπὸ μνημονιακοὺς εἶναι ἡ μόνο ἔγνοια βουλευτῶν καὶ συνιστωσῶν, ἐνῶ ἐμφανῶς ξεγράφουν τὸν πρόεδρό τους.