Ἑπικυρίαρχος ὁ κουρεμένος

Οἱ συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἐκπρόσωπο στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἀφοροῦν τὴν ἀναμέτρηση τῶν ἀριστερῶν καὶ τῶν ἀμερικανόφερτων ἀνθρώπων τῶν κερδοσκόπων∙ ὁ κουρεμένος, παρὰ τὴν προβολὴ τῆς διαπλοκῆς, θεωρεῖται ὁ πιὸ ἄχρηστος καὶ πιὸ ἐπιβλαβὴς στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, ἀλλὰ παραμένει στὴν θέση του, διότι ἔχει τὴν ἔγκριση τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων, μπροστὰ στὰ ὁποῖα προσκυνάει καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος. Ἔτσι ἐπέβαλε τὴν ἄσχετη μὲ τὰ οἰκονομικὰ καὶ περιπλανώμενο στέλεχος τῶν μεγάλων τραπεζικῶν κεφαλαίων ὡς ἐκπρόσωπο τῆς χώρας μας στὸ Ταμεῖο∙ ὅλοι πιστεύουν ὅτι μόνο ζημία μπορεῖ νὰ κάνει, ὅπως ἔκανε καὶ στὴν ὁμάδα διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα∙ τίποτε δὲν εἶχε προσφέρει καὶ μόνο φαεινὲς ἰδέες εἶχε.