Ἐπιβεβαίωση ἀπομονώσεως

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς πλήρους ἀπομονώσεως τῆς χώρας καὶ τῆς παντελοῦς ἐλλείψεως ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ ἀποτελεῖ ἡ σύσκεψη τῶν πέντε στὸ Βερολίνο γιὰ τὸ ἑλληνικὸ θέμα, μὲ τὴν παντελῆ ἀπουσία ἐκπροσώπου μας∙ Ἀγκέλα Μέρκελ, Φρανσουὰ Ὁλλάντ, Ζὰν Κλὼν Γιοῦνκερ, Μάριο Ντράγκι καὶ Κριστὶν Λαγκὰρντ συζήτησαν χθὲς διεξοδικὰ τὸ πρόβλημά μας καὶ κατέληξαν σὲ συγκεκριμένες προτάσεις, τὶς ὁποῖες δέχεται ἢ ἀπορρίπτει ἡ κυβέρνηση. Ἕνας εἶναι ὁ λόγος τῆς στάσεώς τους αὐτῆς, ἡ ἀνυποληψία ἐκ μέρους τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν ὑπουργῶν του τὸ τετράμηνο καὶ ἡ ἀθέτηση ὅλων τῶν ὑποσχέσεών τους πρὸς τοὺς ἑταίρους∙ τώρα ὑποχρεοῦνται νὰ ἀποδεχθοῦν τὶς προτάσεις τους ἢ νὰ προχωρήσουν μόνοι πρὸς τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας.