Πολιτικὴ συνοχὴ Εὐρωζώνης

Τὴν θέσπιση κανόνων καὶ τὴν ἀποδοχὴ συμπεριφορᾶς γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης συζήτησαν οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ, Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὸ Βερολίνο, ἀλλὰ καὶ ἀναγνώρισαν ὅτι μεγάλο ἐμπόδιο, καὶ ἴσως καὶ μοναδικὸ στὴν φάση αὐτή, παραμένει τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα∙ ἔτσι μετὰ τὴν συνάντηση τῶν τριῶν γιὰ τὰ γενικά, οἱ πέντε συμφώνησαν, μὲ τὴν συμμετοχή, Κριστὶν Λαγκὰρντ καὶ Μάριο Ντράγκι, σὲ συγκεκριμένες προτάσεις, ὑπὸ μορφὴν τελεσιγράφου, διότι λίγες μέρες ἀπομένουν πλέον, τὶς ὁποῖες καὶ κοινοποίησαν στὴν Ἀθήνα ἀμέσως. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὑποχρεώνεται νὰ τὶς ἀποδεχθεῖ, μὲ τὴν δυνατότητα ἐλαχίστων τροποποιήσεων, ἐνῶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς κυβερνήσεως δήλωσε ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις θὰ συνεχισθοῦν μὲ ἐντατικὸ ρυθμὸ καὶ ὅτι ἡ καγκελάριος θὰ παρακολουθεῖ στενὰ τὸ θέμα∙ δὲν εἶναι μόνο τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό, ἀλλὰ καὶ διότι ἡ προώθηση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως παρεμποδίζεται σημαντικά.