Βασανιστήρια τοῦ 14χρονου

Ἡ δημοσιοποίηση τοῦ βίντεο μὲ βασανιστήρια 14χρονου ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστὲς στὴν Συρία ἔχει συγκλονίσει τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη∙ ἐπὶ διήμερο εἶχαν κρεμασμένο ἀπ’ τὰ χέρια τὸν νεαρὸ καὶ τὸν ἔδερναν ἀλύπητα, γιὰ νὰ ἀποκαλύψει μυστικὰ τοῦ συριακοῦ στρατοῦ καὶ τελικὰ τὸν καταδίκασαν σὲ θάνατο. Ὁ δήμιος ὅμως τὸν λυπήθηκε καὶ τὸν ἄφησε νὰ δραπετεύσει στὴν Τουρκία, ὅπου καὶ νοσηλεύθηκε σὲ κλινική, πρὶν δώσει συνέντευξη γιὰ τὰ βασανιστήριά του∙ ἕνας φύλακας του βιντεοσκόπησε τὶς σκηνὲς καὶ δραπέτευσε καὶ αὐτός. Οἱ θηριωδίες εἶναι σὲ ἡμερήσια διάταξη στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο, ἐνῶ οἱ ἀντιτζιχαντικὲς ὀργανώσεις ἔχουν σύσκεψη στὸ Παρίσι γιὰ τὸν συντονισμὸ τῆς δράσεώς των∙ ἀλλὰ θεωρεῖται δύσκολη ἡ συνένωσή τους, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἀπήχηση στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο ἀπέναντι στοὺς φανατικούς.