Ἀγανάκτηση καὶ ὀργὴ ὅλων

Τὴν ἀγανάκτηση καὶ ὀργὴ ὅλων ἔχει προκαλέσει ἡ κωλυσιεργεία καὶ τὰ ψέμματα τοῦ Ναπολεοντίσκου κυρίως πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες∙ ἐπὶ τετράμηνο τοὺς λέει τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, ὅτι ὑποβάλλει νέες προτάσεις, καὶ ὅλο τὶς ἴδιες ἐπαναλαμβάνει, χωρὶς οὐσιαστικὴ σχέση μὲ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία. Για τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τὸν κάλεσε χθὲς ἐπειγόντως στὶς Βρυξέλλες, μετὰ τὴν πενταμερῆ συνάντηση τῆς Κυριακῆς στὸ Βερολίνο∙ ἡ μικροπρεπὴς συμπεριφορὰ ἀπέβλεπε στὴν καλλιέργεια τῆς ἐντυπώσεως στοὺς δικούς του, ὅτι διαπραγματεύεται σκληρὰ μὲ τοὺς δανειστές. Ἔφερε ὅμως τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, διότι οἱ σοβαροί, ὅσοι εἶναι στὴν παράταξή του, ἔχουν ἀπογητευτεῖ πλήρως καὶ οἱ φανατικοὶ δὲν ἀκοῦν γιὰ παραχωρήσεις…