Ναυάγιο στὸν Γιὰνγκ Τσὲ

Τὸ ναυάγιο στὸν μεγαλύτερο ποταμὸ τῆς Κίνας, Γιὰνγκ Τσέ, προκάλεσε 432 περίπου νεκρούς, καθὼς μόνο 14 ἀπ’ τοὺς 456 ἐπιβαίνοντες διεσώθησαν∙ τὸ μεγάλο ἐπιβατικὸ πλοῖο ταξείδευε στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Κίνας, στὴν ἐπαρχία Χουμπέι, ὅταν ξαφνικὰ ἐντελῶς ἀναποδογύρισε καὶ παρέσυσε τοὺς ἐπιβάτες του στὸ ἐσωτερικό του στὴ θάλασσα. Τὰ σωστικὰ συνεργεῖα καὶ οἱ δύτες ἀναζητοῦν ζωντανοὺς στὸ πλοῖο, ἀλλὰ οἱ ἐλπίδες εἶναι ἐλάχιστες, μετὰ ἀπὸ διήμερο χωρὶς ὀξυγόνο∙ τὰ αἴτια διερευνῶνται, ἀλλὰ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι, γιὰ κάποιον ἄγνωστο λόγο, τὸ σκάφος ἄλλαξε ἀπότομα πορεία, ἐνῶ ἔστριβε πρὸς κάποια κατεύθυνση, καὶ αὐτὸ προκάλεσε τὴν ἀνατροπή του, διότι στοὺς ποταμοὺς δὲν δημιουργοῦνται μεγάλα κύματα. Ὁ πρωθυπουργὸς ἔσπευσε στὴν περιοχὴ τοῦ ναυαγίου, γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν σωστικῶν καὶ ἄλλων συνεργείων.