Κλίμα, ὀργάνωση ἡμερίδας

Τὸ Σάββατο ὀργανώνεται παγκοσμίως, μέσῳ τοῦ διαδικτύου καὶ μὲ ζωντανὲς ἐκδηλώσεις, διεθνὴς ἡμερίδα γιὰ τὸ κλίμα∙ σκοπὸ ἔχει τὴν ἀφύπνιση τῆς κοινῆς γνώμης, ὥστε νὰ ἀσκήσει ἰσχυρὲς πιέσεις στὶς κυβερνήσεις, γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας παρατάσεως τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο. Ἤδη οἱ διαπραγματεύσεις, στὴν μόνιμη διάσκεψη τοῦ ΟΗΕ στὸ Παρίσι, βρίσκονται στὸ τελευταῖο ἑξάμηνο, ἀλλὰ ἡ πρόοδος εἶναι μηδαμινή, κυρίως ἐξ αἰτίας τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν φίλων τους, Καναδῶν, Ἰαπώνων καὶ Αὐστραλῶν, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τὴν ἐπιβολὴ περιορισμῶν στὴν ἐκπομπὴ ρύπων καὶ περιορίζονται σὲ ὑποσχέσεις γιὰ τὸ μέλλον∙ ἡ ἐπιδείνωση ὅμως τοῦ κλίματος εἶναι ραγδαία καὶ οἱ εἰδικοὶ φοβοῦνται τὴν ἐκδήλωση φαινομένων μεταλλάξεως, δηλαδὴ ἀποτόμου κλιμακώσεως τῆς ἐπιδεινώσεως. Ἡ ζωὴ στὸν πλανήτη Γῆ κρέμεται ἀπὸ μία κλωστή.