Σαμαρᾶς, προέχον ἀποκατάσταση ἀξιοπιστίας

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας στὴν Εὐρώπη εἶναι τὸ ὑπερεπεῖγον πρόβλημά μας, μαζὶ μὲ τὴν ἐθνικὴ συνεννόηση, ὑπογράμμισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ὄχι οἱ ἐκλογές, οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιδεινώσουν ἀκόμη περισσότερο τὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση∙ ἡ δήλωση ἔγινε πρὶν ἀνακοινωθεῖ ἡ συζήτηση στὴν Βουλὴ σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν καὶ μετὰ ἀπὸ οὐσιαστικὲς ἐπαφές του μὲ τὶς Βρυξέλλες. Φυσικά, μὲ τὴν πρόταση δὲν ἀγνοοῦνται οἱ ἄρδην ἀλλαγὲς στὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ποὺ ἔχουν ἀρχίσει ἤδη καὶ συνεχίζονται μὲ ταχύτατο βηματισμό∙ ἡ μόνη σταθερὰ παραμένει πλέον ἡ συνεννόηση τῶν εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ κομμάτων, ἐνῶ εἶναι ἀβέβαιο τὸ μέλλον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὁπωσδήποτε πιστεύεται ὅτι θὰ στηρίξει τὸν πρωθυπουργὸ ἱκανὸς ἀριθμὸς βουλευτῶν, γιὰ ὑπερψήφιση τῆς συμφωνίας καὶ τῆς ὅποιας μεταβατικῆς κυβερνήσεως.