Σαμαρᾶς, ἐπιβολὴ ὑφέσεως

Ἡ κυβέρνηση ἐπέβαλε τὴν ὕφεση στὴν οἰκονομία, χωρὶς νὰ λάβει κανένα μέτρο, κατήγγειλε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, προσθέτοντας ὅτι αὐτὴ θὰ ἐπιδεινωθεῖ μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας ἀξιολογήσεως∙ εἴμαστε πλέον ἡ μοναδικὴ οἰκονομία σὲ ὕφεση στὴν Εὐρωζώνη, ὅταν τὰ δύο τελευταῖα τρίμηνα τοῦ παρελθόντος ἔτους τρέχαμε μὲ τὸν ὑψηλότερο ρυθμό. Ἡ ἀποστέρηση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ τὴν ρευστότητα καὶ ἡ διακοπὴ πληρωμῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τὶς ὑπηρεσίες του, ὅπως τὰ δημόσια ἔργα καὶ τὰ χρέη του πρὸς τοὺς ἰδιῶτες, ἔχουν προκαλέσει κανονικὴ ἀσφυξία∙ ἡ κυβέρνηση ἐσκεμμένα καὶ μὲ πρόγραμμα ἐπέβαλε τὴν ὕφεση, διότι διαφορετικὰ θὰ ἔκανε κάτι γιὰ τὴν συνέχιση τῆς ἀναπτύξεως. Ἔκανε τὰ ἀντίθετα καὶ ἀγνόησε τὶς προειδοποιήσεις.