Εὐρωζώνη, τήρηση κανόνων

Στὴν τήρηση τῶν κοινοτικῶν κανονισμῶν γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις ὑποχρεοῦνται ὅλοι οἱ ἑταῖροι τῆς Εὐρωζώνης, ὑπογράμμισαν ὁ ἀντικαγκελάριος τῆς Γερμανίας καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομίας τῆς Γαλλίας∙ οἱ Σίγκμαρ Γκάμπριελ καὶ Ἐμμανουὴλ Μακρὸν συζήτησαν τὸν τρόπο προωθήσεως τῶν ἀποφάσεων τῆς γαλλογερμανικῆς διασκέψεως κορυφῆς τὴν Κυριακή, ἐνῶ ἀναφέρθηκαν καὶ στὸ ἑλληνικὸ ζήτημα. Ἡ χώρα μας εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ σεβασθεῖ ὅλες τὶς ὑποχρεώσεις της, τόνισαν, καὶ νὰ προχωρήσει τὶς μεταρρυθμίσεις, διότι ὁ χρόνος ἔχει ἐξαντληθεῖ, μὲ τὴν σπατάλη τεσσάρων μηνῶν σὲ ἄκαρπες διαβουλεύσεις∙ Παρίσι καὶ Βερολίνο ἐπιθυμοῦν ἀξιοποιῆσαι τὴν εὐνοϊκὴ ἀναπτυξιακὴ συγκυρία γιὰ ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως καὶ διασφάλιση τῆς συνοχῆς στὴν Εὐρωζώνη, ἐπειδὴ σὲ περίοδο κρίσεως εἶναι πολὺ δύσκολη καὶ ἐπώδυνη ἡ ἐφαρμογὴ μεταρρυθμίσεων, ὅπως ἔδειξαν καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ὡς ἕνα ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα ἐμπόδια γνωρίζουν ὅτι εἶναι, μὲ τὴν ἀσυνέπειά της καὶ τὶς παρασπονδίες της, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση.