Ὄξυνση στὴν Σινικὴ Θάλασσα

Σὲ ὄξυνση ὁδηγεῖται ἡ κρίση στὴν Νότια Σινικὴ Θάλασα, μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου τῶν Φιλιππίνων στὴν Ἰαπωνία∙ ὁ Μπενίνο Ἀκίνο, μετὰ τὶς πρῶτες συνομιλίες του μὲ τὸν Σέντζο Ἄμπε, παρωμοίασε τὴν Κίνα μὲ τὸν Χίτλερ, γιὰ τὶς διεκδικήσεις της στὰ ἀμφισβητούμενα μεταξὺ τους κοραλλιογενῆ νησιὰ τῆς περιοχῆς. Ὁ πρόεδρος ταυτίζεται πλέον μὲ τὴν Ἰαπωνία καὶ τὴν Ἀμερικὴ στὸ θέμα, ποὺ θεωρεῖται πιὸ σοβαρὸ διεθνῶς κι ἀπ’ τὸ Μεσανατολικό∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει προειδοποιήσει τὸ Πεκῖνο ὅτι θὰ πραγματοποιήσει ἀεροναυτικὲς ἀσκήσεις στὴν Νότια Σινικὴ Θάλασσα, παρὰ τὴν ἀντίθεσή του∙ ἡ Κίνα ἀπάντησε, ὅτι θὰ διώχνει ὅλα τὰ ξένα ἀεροσκάφη καὶ πλοῖα ἀπ’ τὶς ζῶνες ποὺ ἔχει χαρακτηρίσει δικές της. Ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη, διότι ἡ περίπτωση ἀτυχήματος, μὲ τὸν ὀξύτατο ἀνταγωνισμό, εἶναι πολὺ εὔκολη, ἀλλὰ τὸ Πεκῖνο ἀπάντησε εἰρωνικά, ζητῶντας ἀπ’ τὶς Φιλιππινέζο πρόεδρο νὰ διαβάσει ἱστορία…