Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1349 δολλάρια καὶ 140,7650 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν χρυσός, 1182,45, καὶ πετρέλαιο, 63,83. Ἡ παράταση τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος καὶ ἡ ἐπανάληψη τῶν συγκρούσεων στὸν Ντόνμπας προκάλεσαν ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ ἐμφανίζονται αἰσιόδοξοι ὅτι θὰ ἐπέλθει συμφωνία γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν θὰ διακοπεῖ ἡ ἐκεχειρία στὴν Οὐκρανία∙ τὸ πρόβλημα στὸ Ἑλληνικὸ ἑστιάζεται στὴν ἐμφανῆ πλέον ἀδυναμία ἐπιβολῆς τοῦ πρωθυπουργοῦ της στὸ κόμμα του καὶ στὴν βεβαιότητα γιὰ ἀνατροπή του, ὅποια συμφωνία καὶ ἂν παρουσιάσει στὴν Βουλή. Πάντως πολλοὶ ἐλπίζουν ὅτι θὰ κλείσει πολιτικὰ ἡ συμφωνία σύντομα καὶ μᾶλλον δὲν θὰ ἀποτελεῖ θέμα στὴν διάσκεψη κορυφῆς τῆς Ἑπτὰ μεγάλων αὔριο στὴν Βαυαρία∙ ἀντιθέτως τὸ Οὐκρανικὸ εἶναι ἀπ’ τὰ κύρια θέματα, ὅπως καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, μὲ τὴν ὕφεση ἕρπουσα στὴν Ἀμερική.