Τοὺς ξένους ἐκπεπλῆχθαι

Ἡ ὑποδοχὴ καὶ ἡ περιποίηση τῶν Περσῶν πρεσβευτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔφθασανστὴν Πέλλα ἐνῶ ἀπουσίαζε ὁ Φίλιππος, ἀπ’ τὸν νεαρὸ Ἀλέξανδρο ἔχει μείνει ἱστορική∙ ὁ ἔφηβος διάδοχος τοῦ θρόνου εἶχε ἐντυπωσιάσει τοὺς διπλωμάτες μὲ τὶς ἐρωτήσεις του, γιὰ τὴν στρατιωτικὴ δύναμη τῆς αὐτοκορατορίας, τὴν θέση τοῦ βασιλέως στὶς μάχες. «(Καθάπερ Ὀδυσσεὺς ἐκεῖνος ‘’ποῦ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήια, ποῦ δὲ οἱ ἵπποι;’’)» (ὅπως ὁ Ὀδυσσεὺς ὅταν συνέλαβε τὸν Δόλωνα στὴν Δολώνεια Κ ῥαψῳδία καὶ τὸν ἀνέκρινε ‘’ποῦ βρίσκονται ὅσοι φέρουν πολεμικὰ ὅπλα, ποῦ εἶναι τὸ ἱππικό;’’) «Τίνες ὁδοὶ βραχύταται τοῖς ἄνω πορευομένοις ἀπὸ θαλάττης»∙ ποιοὶ εἶναι οἱ συντομώτεροι δρόμοι γιὰ ὅσους ἀνεβαίνουν ἀπ’ τὴν θάλασσα. «Ὥστε τοὺς ξένους ἐκπεπλῆχθαι καὶ λέγειν ὡς ‘’ὁ παῖς οὗτος βασιλεὺς μέγας, ὁ δ’ ἡμέτερος πλούσιος’’»∙ ὥστε οἱ ξένοι ἐξεπλάγησαν καὶ εἶπαν, ‘’αὐτὸς ὁ παῖς θὰ εἶναι μέγας βασιλεύς, ὁ δὲ δικός μας πλούσιος’’.