Αὐστηρότατη γλῶσσα Εὐρωπαίων, Ἀμερικανῶν

Ἡ καγκελάριος καὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος χρησιμοποίησαν αὐστηρότατη γλῶσσα πρὸς τὸν πρωθυπουργό, σὲ βαθμὸ ποὺ δὲν συνηθίζεται διπλωματικά, γιὰ ταχύτατο συμβιβασμὸ καὶ τὴν λήψη καὶ ἐφαρμογὴ τῶν ἀναγκαίων μεταρρυθμίσεων∙ πρακτικὰ εἶπαν, τέλος τὰ ψέμματα καὶ οἱ κοροϊδίες, ἐκφράζοντας τὴν ἀγανάκτησή τους γιὰ τὴν τετράμηνη κωλυσιεργεία. Φαίνεται ὅτι αὐτὰ τὰ κατάλαβε ὁ Ναπολεοντίσκος, πολὺ ἀργὰ γιὰ τὸν ἴδιο, ἀλλὰ μᾶλλον μὲ ἀποτροπὴ τοῦ μοιραίου γιὰ τὴν χώρα, ἀλλὰ μὲ πολὺ ἀκριβὸ τίμημα∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ἡ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ ἀντιπολίτευση, εἶχαν ἐπισημάνει ἀπ’ τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, τὴν ἀνάγκη ἐγκαίρου ὁλοκληρώσεως τῆς ἀξιολογήσεως, ἀλλὰ δὲν εἰσακούσθηκαν. Ὁδηγηθήκαμε ἔτσι στὴν χειρότερη ὕφεση σὲ εἰρηνικὴ περίοδο σὲ δύο μῆνες καὶ χρειασθηκε ἡ παρέμβαση τῶν μεγάλων∙ τόσο καταλαβαίνει ὁ πρωθυπουργός.