Ὑποχρεωτικὸς συμβιβασμὸς

Σὲ συμβιβασμὸ ὁδηγεῖται ὑποχρεωτικὰ ἡ κυβέρνηση, στὰ πλαίσια τῆς κοινοτικῆς προτάσεως, μετὰ τὴν σαφέστατη προειδοποίηση Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα, ὅτι ἔχει ἐξαντληθεῖ ὁ χρόνος∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπέστειλε ἐπειγόντως τοὺς Παππᾶ καὶ Τσακαλῶτο γιὰ διαπραγματεύσεις, ὥστε νὰ βρεθεῖ ἡ κοινὴ βάση μέχρι τὴν συνάντηση τῆς Τετάρτης, Ἀγκέλας Μέρκελ, Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Ἀλέξη Τσίπρα στὶς Βρυξελλες. Οἱ πληροφορίες εἶναι ἐλάχιστες, ἀλλὰ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι θὰ αὐξηθεῖ ὁ ΦΠΑ καὶ ἡ ἔκτακτη εἰσφορά, μέχρι καὶ τὰ 25000 εἰσόδημα, ἐνῶ αὐξάνονται καὶ τὰ ὅρια συνταξιοδοτήσεως∙ ἡ τετράμηνη καθυστέρηση πληρώνεται ἄσχημα, καθὼς αὐξήθηκε τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα στὰ δύο δις εὐρὼ καὶ τὰ ἄμεσα μέτρα ἀνέρχονται τουλάχιστον σὲ τρία γιὰ τὸ τρέχον ἔτος, ὅταν ἦταν λιγώτερο ἀπὸ ἕνα, ἂν ἔκλεινε ἡ συμφωνία τὸν Φεβρουάριο. Ἡ ἀπομόνωση τῆς χώρας εἶναι πλέον ἀποπνικτικὴ καὶ δὲν ἐμφανίζεται φωνὴ συνηγορίας γιὰ τὴν χώρα καὶ τὸν πρωθυπουργὸ περισσότερο.