Ἀνοικτὸς πόλεμος Συριζαίων

Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος τῶν Συριζαίων γίνεται πλέον δημόσιος, καθὼς πληθαίνουν οἱ ὑπουργοὶ καὶ βουλευτὲς ποὺ δηλώνουν ὅτι δὲν θὰ ψηφίσουν τὴν συμφωνία, ἀκόμη καὶ στὰ πλαίσια τῆς κυβερνητικῆς προτάσεως∙ ὅλοι τους σκέπτονται μόνο τὴν ἑπομένη ἡμέρα, διότι θεωροῦν δεδομένη τὴν καταψήφιση ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ βουλευτῶν τῆς ὅποιας συμφωνίας στὴν Βουλὴ καὶ τὴν παραίτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ. Τὸ ζητούμενο εἶναι τὸ πόσα κομμάτια θὰ γίνει ἡ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα καὶ τὸ ποιὰ στάση θὰ τηρήσει ἕκαστο στὶς διαβουλεύσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ μεταβατικῆς κυβερνήσεως∙ ἀκόμη καὶ οἱ πληροφορίες ὑπουργῶν, γιὰ πρόωρες ἐκλογές, ἐνῶ γίνονται μὲ σκοπὸ τὴν συσπείρωση τῶν βουλευτῶν, ὁδηγεῖ σὲ ἐπιτάχυνση τῶν διασπαστικῶν τάσεων, μὲ προεκτάσεις τους στὸν ἀκροδεξιὸ συνέταιρο. Ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἀλλάζει ἄρδην, καθὼς δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ πρόβλεψη τῆς ἑπομένης τῆς καταψηφίσεως∙ ἡ συνετὴ καὶ σώφρων στάση τῆς Νέας Δημοκρατίας καθίσταται ὁ σταθεροποιητικὸς παράγων στὶς ἐξελίξεις.