Διατριβὰς ἐπιλαμβανομένη

Ὁ Ἀλέξανδρος, μόλις ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Φιλίππου, ἄρχισε ἀμέσως τὶς προετοιμασίες γιὰ τὴν ἐκστρατεία στὴν Ἀσία∙ εἶχε ἤδη ἀποστείλει τὸν Παρμενίωνα μὲ μικρὸ στράτευμα ὁ Φίλιππος, ὁ ὁποῖος καὶ προετοίμαζε τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἀπόβαση τοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος. «Ἐπεὶ δὲ Φιλίππου τελευτήσαντος ὥρμητο διαβαλεῖν καὶ ταῖς ἐλπίσιν»∙ ἀφοῦ δὲ πέθανε ὁ Φίλιππος ξεκίνησε νὰ ἱκανοποιήσει καὶ τὶς ἐλπίδες. «Ἤδη καὶ ταῖς παρακευαῖς ἐμπεφυκὼς ἔσπευδε ἅψασθαι τῆς Ἀσίας»∙ καὶ ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε ἀρκετὰ τὶς προετοιμασίες ἔσπευδε γιὰ ἀπόβαση στὴν Ἀσία. «Ἐνίστατο δὴ ἡ Τύχη καὶ ἀπέστρεφε καὶ ἀνθεῖλκε ὀπίσω»∙ ἀλλὰ προέβαλε ἐμπόδια ἡ Τύχη καὶ τὸν ἀπέτρεπε καὶ τὸν καθυστεροῦσε πρὸς τὰ πίσω. «Καὶ μυρίας περιέβαλλεν ἀσχολίας καὶ διατριβὰς ἐπιλαμβανομένη»∙ καὶ δεκάδες χιλιάδες πρόβαλε ἀσχολίες καὶ ἐμπόδια παραθέτουσα στὸν βασιλέα. Ἀκόμη καὶ στὴν Μακεδονία πολλοὶ ἀριστοκράτεςἐπιχείρησαν, ὡς εὔκολο θύμα, νὰ ὑπονομεύσουν τὸν εἰκοσαετῆ βασιλέα τους.