Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ ἐξαίρεση τὴν Σαγκάη καὶ τὸ Χὸνγκ Κόνγκ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1173 δολλάρια καὶ 13,6050 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1173,40, καὶ πετρέλαιο, 63,02. Ἡ ἀδυναμία τῶν Ἑπτὰ μεγάλων γιὰ τὴν χάραξη ἑνιαίας ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ὅπως καὶ γιὰ τὸ κλίμα θεωρεῖται ἡ κύρια αἰτία τῆς ἐπιφυλακτικότητος τῶν ἀγορῶν, ἐνῶ δευτερεύουσα εἶναι ἡ ἀπειλὴ γιὰ πιστωτικὸ ἀτύχημα στὴν Ἑλλάδα∙ οἱ περισσότεροι ὅμως πιστεύουν ὅτι αὐτὸ ἀποκλείεται, διότι ἦταν ἀπόλυτη ἡ συμφωνία Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Ἀντιθέτως στὸ κλίμα ὑπῆρξε ἐλάχιστη προσέγγιση, διότι ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἄσκησε ἰσχυρὲς πιέσεις στὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, ἀλλὰ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔκανε κάποιες παραχωρήσεις, διότι δὲν ἔχει τὴν ἄνεση νὰ ἐπιβληθεῖ στὰ μεγάλα ἀμερικανικὰ συμφεροντα∙ οἱ ἐπενδυτὲς θεωροῦν πολὺ σοβαρὴ τὴν ὑπόθεση, ἐπειδὴ γνωρίζουν ὅτι ὁ παραδοσιακὸς βιομηχανικὸς κόσμος ἀντιτίθεται στὴν πολιτικὴ ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος.