Αὐξημένος κίνδυνος γιὰ μοιραῖο δυστύχημα

Ὁ κίνδυνος γιὰ μοιραῖο δυστύχημα στὴν χώρα αὐξάνεται καθημερινά, προειδοποιεῖ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, διότι ὁ πρωθυπουργὸς ἀρνεῖται νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του καὶ νὰ συμφωνήσει μὲ τοὺς ἑταίρους∙ ἡ ἀπομόνωση τῆς χώρας εἶναι ἡ χειρότερη στὴν νεώτερη ἱστορία της καὶ αὐτὴ ἐπιδεινώνεται ἀπ’ τὴν πλήρη ἀνυποληψία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν Εὐρώπη περισσότερο. Ὁ Ματτέο Ρέντσι δηλώνει ἀγανακτισμένος, ὅτι, «ἐγὼ ἔκοψα τὶς πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στὴν Ἰταλία, γιατὶ νὰ τὶς χρηματοδοτήσω στὴν Ἑλλάδα;» ἐνῶ στὶς Βρυξέλλες βλέπουν ὅτι εἴμαστε σὲ ὕφεση 0,2% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἀπὸ ἀνάπτυξη, 2%, τὸ προηγούμενο καὶ ἡ Ἱσπανία πέρασε σὲ ἀνάπτυξη, 3,1%, ἀπὸ ὕφεση, ἐνῶ γιὰ μᾶς προβλεπόταν ρυθμὸς 2,6%∙ οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ θεωροῦν ὡς μοναδικὸ ἐπίτευγμα τοῦ πρωθυπουργοῦ.