Ἐνίσχυση ρόλου Εὐρωζώνης

Τὴν οὐσιαστικὴ ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τῆς Εὐρωζώνης στὴν διεθνῆ σκηνὴ ἐπιβεβαίωσε ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὸ Ἐλμάου τῶν βαυαρικῶν Ἄλπεων∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα παρενέβη γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ θέμα, ἀλλὰ ὑπὸ τοὺς ὅρους τῶν Εὐρωπαίων καὶ ἀπηύθυνε αὐστηρότατες παρατηρήσεις πρὸς τὴν Ἀθήνα, στὸ Ρωσικό, ἔμειναν μόνο σὲ ὑποσχέσεις γιὰ νέες κυρώσεις, στὸ οἰκονομικό, δὲν κατέληξαν σὲ συμφωνία, διότι οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν εἶχαν καμμία πρόταση γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τους καὶ τῆς παγκοσμίου σὲ προέκταση, στὸ κλίμα ὑποχρεώθηκαν στὴν ἀποδοχὴ τῆς γερμανικῆς προτάσεως γιὰ συμφωνία στὸ Παρίσι, ἔστω καὶ ἂν δὲν τὴν τηρήσουν, καὶ στὸ Κινεζικό, γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης, δὲν ἔγινε συζήτηση, παρὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ Ἰάπωνος πρωθυπουργοῦ, διότι ἀντέδρασαν οἱ Εὐρωπαῖοι. Πλήρης συμφωνία ὑπῆρξε μόνο στὸ Μεσανατολικὸ καὶ στὴν τρομοκρατία, ἀλλὰ χωρὶς συγκεκριμένες ἀποφάσεις∙ ἑορτὲς καὶ πανηγύρεις ἀπήλαυσαν εὐχάριστα ὅλοι τους.