Ἀποδυνάμωση τοῦ Ἐρντογὰν

Ἡ ἀποδυνάμωση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὴν Τουρκία, εἶναι τὸ κύριο μήνυμα τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν∙ τὸ κόμμα του ἔχασε μετὰ ἀπὸ δεκατρία χρόνια τὴν ἀπόλυτη κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία, ἐνῶ περίμενε αὔξησή της καὶ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, μὲ τὴν καθιέρωση προεδρικῆς δημοκρατίας καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τοῦ προέδρου∙ τώρα ὅμως ἀναζητάει συμμάχους γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως. Ἡ σύνθεση τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως δὲν τὸν βοηθάει, διότι μόνο τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα δέχεται συνεργασία, ἐνῶ τὸ Ρεπουμπλικανικὸ τὴν ἀπορρίπτει, ὅπως καὶ τὸ Κουρδικό∙ ἡ χώρα εἰσέρχεται σὲ περίοδο ἀκυβερνησίας, μὲ τὶς πρόωρες ἐκλογὲς πάλι ὡς διέξοδο. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἀπαξιώνεται ὁ διεθνής της ρόλος καὶ ἡ ἐπιδίωξή της γιὰ ἡγέτιδα δύναμη στὴν περιοχή, ἐνῶ καὶ ἡ οἰκονομία της βαίνει πρὸς ὕφεση καὶ οἱ ξένοι σκέπτονται τὴν ἀπόσυρση τῶν κεφαλαίων τους∙ οἱ ἐπιπτώσεις στὰ ἑλληνοτουρκικὰ καὶ στὸ Κυπριακὸ μᾶς ἐνδιαφέρει πολὺ περισσότερο.