Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐξ αἰτίας τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως καὶ τῆς ἀπουσίας συμφωνίας τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὰ οἰκονομικά∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1255 δολλάρια, ἀλλὰ ἔμεινε σταθερὸ στὰ 139,6550 γιέν, ἐνῶ αὐξήθηκε ὁ χρυσός, 1181, καὶ τὸ πετρέλαιο, 64,27. Οἱ ἐπενδυτὲς εἶδαν ὡς κακὸ οἰωνὸ τὶς ἀνεπαρκεῖς ἀπαντήσεις τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ δὲν βλέπουν πρόοδο στὶς σημερινὲς συναντήσεις σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο, ἂν αὐτὲς γίνουν τελικά, διότι καταντοῦν ἁπλὸ ἀναμάσημα τῶν προηγουμένων∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἄλλωστε, ἔθεσε ὡς ὅρο γιὰ νέα συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό, τὴν ἐπίτευξη προόδου σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο, ἐνῶ ὑπογράμμισε, ὅτι, «αὐτό ποὺ διακυβεύεται εἶναι τὰ συμφέροντα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καὶ πολλοὶ Ἕληνες δὲν περνοῦν καλὰ λόγῳ τῶν προγραμμάτων λιτότητας»∙ ἐνδιαφέρεται περισσότερο αὐτὸς γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπ’ τὴν κυβέρνησή μας. Στὰ διεθνῆ Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοὶ ἐπιβεβαίωσαν ἐπισήμως τὶς διαφωνίες τους.