Κύπρος, θεατρικὴ παράσταση

Τὴν παρακαλούθηση θεατρικῆς παραστάσεως ἐπέλεξαν ἐπέλεξαν οἱ Νίκος Ἀναστασιάδης καὶ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ γιὰ νὰ προβάλουν τὴν ἄοκνη ἐπιθυμία τους, γιὰ λύση τοῦ Κυπριακοῦ∙ στὴν Λεμεσό, τόπο καταγωγῆς τοῦ Τουρκοκύπριου ἡγέτου, παρακολούθησαν προχθές τὸ βράδυ θεατρικὴ παράσταση τουρκοκυπριακοῦ θιάσου, μὲ τίτλο, «Κύπρος, πληγώθηκα ἑλληνικά, πικράθηκα, τούρκικα». Τὸ θέατρο ἦταν κατάμεστο καὶ τὸ κοινὸ καταχειροκρότησε τοὺς ἡγέτες, ἐνῶ εἶχαν πάει καὶ πολλοὶ Τουρκοκύπριοι∙ μετὰ τὴν παράσταση οἱ ἡγέτες ἐξέφρασαν τὴν ἐλπίδα ὁ διακοινοτικὸς διάλογος νὰ ἔχει σύντομα αἴσια κατάληξη καὶ νὰ ἐνωθεῖ τὸ νησί. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ καλλιεργεῖται ἡ προσέγγιση στὰ καθημερινὰ προβλήματα καὶ ἐπιδιώκεται ἡ παρώθηση συνεχοῦς ἐπικοινωνίας τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων∙ ἴσως αὐτὴ ἡ τακτικὴ παίξει ρόλο τοῦ καταλύτου γιὰ τὸ τέλος τῆς διαιρέσεως τῆς μεγαλονήσου.