Ἀναβολὴ συζητήσεως διατλαντικῆς συμφωνίας

Οἱ διαφορὲς Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν διευρύνονται, καὶ ὁ Μάρτιν Σοὺλτζ ἀνέβαλε προχθές, τὴν τελευταία στιγμή, τὴν συζήτηση στὸ Εὐρωκοινοβούλιο τῆς διατλαντικῆς συμφωνίας ἐμπορίου καὶ ἐπενδύσεων, διότι ἦταν βέβαιη ἡ καταψήφισή της∙ τὰ Εὐρωπαϊκὰ Ἐπιμελητήρια καὶ οἱ ἐμποροβιομηχανικοὶ σύλλογοι εἶναι ἀντίθετοι μὲ τὴν συμφωνία, διότι δὲν ἐκπληροῖ τοὺς ὅρους τῆς διαφάνειας καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἔμμεσο προστασία τῶν ἀμερικανικῶν προϊόντων. Ἡ Οὐάσιγκτον ἐλπίζει ὅτι ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της εἶναι δυνατὴ κυρίως μέσῳ τῆς Εὐρώπης, διότι ὑστερεῖ ἀρκετὰ ἀπέναντι στὴν Κίνα καὶ στὴν Ἀσία∙ ἀλλὰ ταυτοχρόνως δὲν καλύπτει ἐπαρκῶς τοὺς ὅρους ἐλευθέρου ἀνταγωνισμοῦ στὰ ἀγροτικὰ προϊόντα καὶ πολλὰ βιομηχανικά. Ἡ διάσταση αὐτὴ καταγράφηκε καὶ στὴν γενικόλογη ἀναφορὰ γιὰ μελλοντικὴ ἐπέκταση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας στοὺς Ἑπτὰ μεγάλους.