Βρυξέλλες, πόλεμος νεύρων

Σὲ πόλεμο νεύρων κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ ἐξελίχθηκε χθὲς ἡ διαδικασία στὶς Βρυξέλλες, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπέδειξαν ἐπαρκῆ ἄνεση στὶς διπλωματικές τους ἐπιδιώξεις∙ ἡ ΕΚΤ αὔξησε τὴν χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ προσέφερε θερμὸ ἐναγκαλισμὸ στὸν Ναπολεοντίσκο, ἀλλὰ ὄχι καὶ συνάντηση μαζί του, ὅπως καθυστέρησε καὶ ἐκείνη μὲ τοὺς Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἕνα, ὁ συμβιβασμὸς τῶν Ἀθηνῶν μὲ τοὺς ὅρους τῶν ἑταίρων, ἀλλὰ μὲ ὑπόβαθρο τὴν πλήρη ἀνυποληψία τῆς κυβερνήσεως∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐνδιαφέρονται γιὰ ἐπιβίωση τῆς οἰκονομίας μας, ἀλλὰ φοβοῦνται τὴν στάση τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι ἔχει ἀποδείξει ὅτι δὲν τηρεῖ ποτὲ τὸν λόγο του. Ἔτσι τὸν φέρουν στὰ ἄκρα, μὲ τὴν ὑποχρέωσή του νὰ ὑπογράψει, ὁπότε τὸν ἀφήνουν στὴν ἀντιμετώση τῶν ἐσωκομματικῶν του∙ αὐτὰ ἄλλωστε δὲν τοὺς ἀφοροῦν καθόλου. Ἡ συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ ἀνάκαμψη στὴν Ἑλλάδα τοὺς ἀπασχολεῖ.