Πυρκαϊὰ στὸν Ἀσπρόπυργο

Ἡ πυρκαϊὰ σὲ ἐργοστάσιο ἀνακυκλώσεως ὑλικῶν στὸν Ἀσπρόπυργο μαίνεται ἐπὶ τετραήμερο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐκπομπὴ ρύπων στὴν ἀτμόσφαιρα στὴν περιοχὴ καὶ στὸ Λεκανοπέδιο∙ τὰ σχολεῖα στοὺς γύρω δήμους ἔμειναν κλειστὰ καὶ οἱ ἀρχὲς ζήτησαν ἀπ’ τοὺς κατοίκους περιορίσαι τὶς κινήσεις τους, διότι τὸ τοξικὸ νέφος εἶναι ἐπικίνδυνο γιὰ ἡλικιωμένους καὶ ἀσθενεῖς. Τὸ κράτος ὅμως καθυστέρησε ἀρκετὰ στὴν παρέμβασή του, παρὰ τὶς ἡρωικὲς προσπάθειες τῶν πυροσβεστῶν, διότι ἀπαιτοῦνται εἰδικὰ ἐκσταπτικὴ μηχανήματα γιὰ τὴν ἐπίχωση τῶν καμμένων, ἀλλὰ τέτοια δὲν διαθέτει τὸ δημόσιο∙ παλαιότερα νοίκιαζαν ἀπὸ ἰδιῶτες, ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν τὰ δίδουν τώρα, διότι τὸ κράτος δὲν τοὺς ἔχει πληρώσει ἀκόμη. Πληρώνουμε μὲ τὴν ὑγεία μας τὴν στάση πληρωμῶν…