Κύπρος σὲ φάση ἀναπτύξεως

Σὲ φάση ἀναπτύξεως πέρασε ἡ κυπριακὴ οἰκονομία, μὲ ρυθμὸ 0,2% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἐνῶ πέρυσι εἶχε 1,8% ὕφεση, καὶ μὲ προοπτικὲς γύρω στὸ 1,5% γιὰ τὸ 2015∙ ἡ Λευκωσία, μὲ νοικοκυρεμένη οἰκονομικὴ πολιτικὴ καὶ συνετῆ καὶ σώφρωνα πολιτικὴ ἡγεσία, πέτυχε μέσα σὲ δύο χρόνια νὰ ἐξισορροπήσει τὰ προβλήματά της. Ἡ κυβέρνηση προγραμματίζει νέα ἔξοδο στὶς ἀγορὲς στοὺς ἑπόμενους μῆνες καὶ κανονικὴ δανειοδότησή της στὸ τέλος τοῦ ἔτους∙ τὰ μνημόνια φεύγουν καὶ αὐτὰ καὶ ἀποκαθιστᾶ τὴν ὁμαλὴ ἀνάπτυξή της. Ἤδη οἱ ἐξαγωγὲς αὐξήθηκαν κατὰ 45,5% καὶ ὁ τουρισμὸς, 13,7%, ἐνῶ προβλέπεται ἡ μείωση τοῦ δημοσιονομικοῦ της ἐλλείμματος στὸ μηδὲν τὴν προσεχῆ διετία∙ ἀξίζει τὰ συγχαρητήριά μας ἡ μεγαλόνησος, κυβέρνηση καὶ ἀντιπολίτευση, διότι κράτησαν ὅλοι τους ὑπεύθυνη στάση.