Φαρμακοποιοί, μετανιωμένοι

Οἱ φαρμακοποιοὶ μετανιωμένοι ζητοῦν πλέον τὴν συμπαράσταση τῆς Νέας Δημοκρατίας, διότι ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀνελέητη στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μνημονιακῶν μέτρων∙ ἔσπευσε στὴν Συγγροῦ γιὰ ὑποστήριξη ὁ πρόεδρός τους καὶ ἔγινε δεκτὸς μὲ περισσὴ εὐγένεια. Ἀνῆκε στὴν Νέα Δημοκρατία, ἀλλὰ εἶχε πιστέψει στὶς ὑποσχέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι θὰ καταργήσουν τὰ μνημόνια ἀμέσως καὶ θὰ τοὺς ἐξοφλήσουν τὶς καθυστερούμενες ὀφειλές∙ ἔγινε τὸ ἀντίθετο καὶ ἀκόμη δὲν ἔχουν εἰσπράξει τίποτε, παρὰ αὐξάνονται τὰ καθυστερούμενα. «Στερνή μου γνώση, νὰ σὲ εἶχα πρῶτα», ἀλλὰ εἶναι χαρακτηριστικὴ περίπτωση τῆς μεταστροφῆς τοῦ κόσμου∙ λέγεται ὅτι ἔδωσε τὴν πλειοψηφία στὸν Ναπολεοντίσκο, ὁ ὑπέρμετρα φιλόδοξος πρόεδρος, διότι ὄχι μόνο προσέφερε τὰ κρίσιμα ποσοστά, ἀλλὰ καὶ παρέσυρε πολλούς.