Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις, μᾶλλον ἐπειδὴ προβλέπεται αἴσιο τέλος τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1234 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 139,0250 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1180,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 64,95. Τὸ καλὸ κλίμα στὶς διαπραγματεύσεις τῶν Βρυξελλῶν ἐπιτρέπει τὴν καλλιέργεια σχετικῆς αἰσιοδοξίας στοὺς ἐπενδυτές, γιὰ συμφωνία τῆς τρόϊκας μὲ τὴν Ἑλλάδα στὶς ἑπόμενες μέρες∙ καλύτερο οἰωνὸ θεωροῦν τὴν χορήγηση 2,3 δις εὐρὼ ἀπ’ τὸν ELA στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες∙ οἱ ἀγορὲς γνωρίζουν ὅτι, χωρὶς προοπτικὲς συμφωνίας, δὲν θὰ χορηγοῦνταν τὰ χρήματα αὐτά. Στὸ Οὐκρανικὸ ἔχουν χαμηλώσει οἱ τόνοι ἀρκετὰ καὶ ὅλοι ἐπιδιώκουν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν συμφωνιῶν τοῦ Μίνσκ, μὲ ἐξαίρες ἴσως τὴν κυβέρνησή της. Στὴν Ἀσία ἐπικρατεῖ ἠρεμία στὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ ἀποφεύγουν τὶς προκλήσεις κατὰ τῶν Κινέζων∙ φαίνεται ὅτι κανεὶς δὲν θέλει τὴν ὄξυνση τῆς καταστάσεως καὶ πιθανὸ κάποιο ἀτύχημα.