Ἰταλία, ἐπίσκεψη Ποῦτιν

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου προέδρου στὴν Ἰταλία καὶ ἡ συνάντησή του μὲ τὸν πάπα Φραγκίσκο καὶ τὸν Ματτέο Ρέντσι ἔδειξε ὅτι ἡ ἀντιρωσικὴ ἐκστρατεία τῶν Ἑπτὰ μεγάλων, λίγες μέρες πρίν, δὲν ἔχει συνοχή∙ ὁ ποντίφηξ κάλεσε τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν νὰ ἐργασθεῖ γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Οὐκρανία καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν συμφωνιῶν τοῦ Μὶνσκ καὶ βρῆκε ἀνταπόκριση ἀπ’ τὴν πλευρὰ τῆς Ρωσίας, ἐνῶ οἱ δύο συμφώνησαν γιὰ τὴν βελτίωση τῶν σχέσεων τῶν δυὸ ἐκκλησιῶν, ἐπειδὴ ἡ Ρωσία εἶναι ἡ μεγαλύτερη ὀρθόδοξος χώρα. Μὲ τὸν Ἰταλὸ πρωθυπουργὸ συναντήθηκαν προηγουμένως στὴν Παγκόσμια ἔκθεση τοῦ Μιλάνου, καὶ συμφώνησαν στὴν διεύρυνση τῆς οἰκονομικῆς συνεργασίας∙ ἡ Ἰταλία ἐνδιαφέρεται γιατὶ εἶναι ὁ δεύτερος ἐμπορικὸς ἑταῖρος ἀπ’ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες τῆς Μόσχας, μετὰ τὴν Γερμανία.